Uitreiking Koningin Mathildeprijs 2017

Wij gloeien nog steeds van trots. Daarom hier het filmpje van de Koningin Mathildeprijs 2017. Je ziet Myrna Mens zitten tussen de genodigden maar ook Sali Ramadan was erbij. Deze 2 jonge muzikanten waren onze delegatie voor de jongerenkaravaan, ons muziekproject dat geselecteerd werd vanuit de oproep ‘MusicConnects‘. Met deze selectie ontvangen we steun van het Koning Bouwdewijnfonds en daar zijn wij uiteraard ontzettend blij mee. Want ook wij delen de visie van ‘MusicConnects’: kinderen en jongeren met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid via muziek de kans bieden mekaar te ontmoeten, samen te creëren, zich te emanciperen en hun toekomst met succes vorm te geven.

Meer informatie over de aanpak van het Koningin Mathildefonds vind je hier:

Het Koningin Mathildefonds wil projecten aanmoedigen ‘Door en voor jongeren’, met een brede sociale mix.

Door ontmoeting en samenwerking tussen jongeren van heel verschillende milieus en achtergronden te stimuleren, zien jongeren dat ze ernstig genomen worden, dat hun kennis en ervaring belangrijk zijn. Op die manier groeit hun zelfvertrouwen. Ze stellen zelf vast dat ze greep hebben op de dingen en dat een idee als ‘actief burgerschap’ geen lege doos is.

Het Koningin Mathildefonds koos bij deze editie voor het thema muziek, omdat samen muziek maken ook sociale banden smeedt en een positieve impact heeft op de leermogelijkheden van kinderen. Voor jongeren, in de eerste plaats voor degenen die zeer kwetsbaar zijn, is muziek een krachtig middel om zichzelf uit te drukken, te engageren, andere jongeren te ontmoeten en zich goed te voelen.

Het Koningin Mathildefonds hecht overigens veel aandacht aan de professionele omkadering van de projecten die het steunt. De selectiecriteria van ‘Music Connects’ stelden uitdrukkelijk dat de projecten een reeks meetbare indicatoren moeten hebben om het participatieve proces, de methode en de resultaten te kunnen evalueren.

Kalender

activiteiten van Madam Fortuna