Al Kantaar: zing weer mee! 

Come, come away, this is a very nice singing day! Al Kantaar is terug vanaf 4/10!

Wat, hoe, wanneer?