Missie en Visie

Wie zijn we en wat doen we:

Madam Fortuna maakt theater- en muziekvoorstellingen met een mix van professionelen en liefhebbers. De projecten worden gekenmerkt door zijn diversiteit, zowel etnisch als op vlak van generaties. In deze projecten stappen deelnemers uit de comfortzone van hun leefwereld en ontmoeten mensen uit andere gemeenschappen en met een andere achtergrond. In een sfeer van vertrouwen laten we hen in dialoog gaan met elkaar. Bij Madam Fortuna versterkt het artistieke het sociale en omgekeerd. Want iemand die zelfvertrouwen krijgt, zijn talent kan ontplooien, die echt gehoord wordt, die meetelt, die persoon groeit ook op persoonlijk vlak. De kruisbestuiving die door deze diversiteit ontstaat, willen we ook op andere niveaus en op andere plekken tot stand brengen. Niet alleen tussen gemeenschappen, maar ook tussen organisaties, instellingen, overheden, steden en cultuurhuizen. Samen met tal van partners uit binnen- en buitenland werken we, vrolijk én gedreven, om deze actieve participatie in de samenleving te stimuleren.

De logische consequentie van actieve participatie is, dat we een lans breken voor meerstemmigheid. Zowel inhoudelijk als esthetisch. Niet alleen de Europees georiënteerde artiesten en deelnemers kunnen bij ons terecht maar ook makers met roots uit de Afrikaanse, Arabisch, Zuid-Amerikaanse en Roma cultuur krijgen de kans om vanuit hun identiteit te creëren.

Alle projecten worden gecoacht door gedreven artiesten met zeer diverse culturele achtergronden. De inhoud vertrekt vanuit de verhalen van artiesten en deelnemers. Met theater, muziek, beweging en film wordt er onderzocht, geïmproviseerd, gecreëerd, uitgedaagd en gemaakt. Al het materiaal dat ontstaat wordt uiteindelijk in een voorstelling gegoten. Deze voorstellingen spelen in zalen, op pleinen, in cafés, in schouwburgen, op festivals en in eigen huis. Steeds is het eindresultaat even belangrijk als de weg ernaartoe.

Madam Fortuna wil iets doen bewegen 
zet processen in gang tussen zeer diverse mensen 
wil niet louter functioneel zijn maar artistiek 
stelt vragen over kunst en samenleving 
wil mens-zijn centraal stellen

 

Het ontstaan van Madam Fortuna:

Luk Nys is, sinds het ontstaan in 2009, de artistieke voortrekker van Madam Fortuna. De organisatie kende een groei van projectmatige naar structurele ondersteuning, een noodzakelijke evolutie voor de duurzame ontwikkeling van haar participatief werk. Dit resulteert in een gedegen methodisch werkproces, lokale, bovenlokale en internationale projecten en samenwerkingsverbanden die een brede diversiteit aan participanten en publiek aanspreken en activeren.

Sinds haar oprichting heeft Madam Fortuna een hele ontwikkeling doorgemaakt. Onze stadsprojecten waarin we nauw samenwerken met de verschillende districten zijn voor vele Antwerpenaren geen onbekende meer, we hebben ons verankerd in de buurt, hebben een duurzame samenwerking met de Romagemeenschap tot stand gebracht onder de noemer ‘De Karavaan’, geven tal van artiesten de kans zich te ontwikkelen, hebben heel wat interesaante mensen mogen ontmoeten en veel bijzondere voorstellingen gemaakt. En dat niet alleen in Antwerpen, maar over heel Belgie tot in Macedonië en Spanje toe.

Voor meer info over de projecten uit het verleden, kun je ons archief raadplegen.