The European Caravan

NIEUWE REIS NAAR SKOPJE IN DE ZOMER VAN 2018!.

In het weekend van 27 april vond de meeting van het internationale project ‘The European Caravan’ plaats in Gent. De verschillende partners kwamen samen om het verdere verloop van het project uit te werken. De focus ligt nog steeds op de ontmoeting tussen jongeren uit de Roma- en andere gemeenschappen. Wij willen hen niet alleen laten samenwerken via muziek en theater. Wij willen hen ook verantwoordelijkheden geven binnen het project. Zo kunnen zij uitgroeien tot sterkhouders binnen hun gemeenschap en stevige bruggen bouwen naar andere gemeenschappen.

De nieuwe reis staat gepland van 3 tot 15 juli 2018. Weer zullen Belgische jongeren naar Skopje afreizen om daar hun collega’s te ontmoeten en samen te werken rond theater, muziek en de organisatorische kant van het project. Hieronder lees je de ervaringen van de reis in 2017.

Door onze goede contacten met vooral de Slovaakse en Macedonische Roma leeft er langer het idee om in Kosice (Slovakije) en Skopje (Macedonië) een samenwerking tot stand te brengen. Een eerste stap in die richting is in mei 2017 gezet: de Gentse afdeling van De Karavaan reisde af naar het Slovaakse Kosice.  Ze namen hun instrumenten mee en in het hart van de Roma gemeenschap gaven ze een paar concerten, repeteerden ze samen met Slovaakse collega’s en konden ze zich ter plaatse laten inspireren. Fotograaf Sammy Van Cauteren ging mee en legde deze eerste ontmoeting van ‘The European Caravan’ vast in een paar mooie beelden. Het werd een goede voorbereiding voor de reis die De Karavaan afgelopen zomer zou maken om de jongeren van het project met Romajongeren ter plaatse in contact te brengen.

Een week lang trokken onze jonge Karavaan deelnemers op met jongeren van de Roma Education uit Kosice en de Association Mir uit Skopje. Ze dompelden zich samen onder in de wereld van muziek en theater, gaven gezamenlijke concerten en voorstellingen, gingen op bezoek in Luix 9 (waar een grote Romagemeenschap in erbarmelijke omstandigheden probeert te overleven) en gaven een interview aan de Slovaakse Radio en Tv omroep. Er werden vriendschappen gesmeed en ogen geopend. Het was voor éénieder van hen een boeiend, leerrijk en bijzonder avontuur!

The European Caravan een meerjarig ontmoetingstraject waarbij de 4 steden Antwerpen, Gent, Kosice en Skopje samenwerken om Roma en niet-Roma jongeren met elkaar in contact te brengen via theater en muziek. De steun die het project krijgt van het Fonds Koningin Mathilde, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en Erasmus+ zorgt voor een duurzame verderzetting van het project. Het doel is mettertijd meer en meer verantwoordelijkheid bij de jongeren te kunnen leggen zodat zij kunnen uitgroeien tot sterkhouders binnen hun gemeenschap en zo een brug kunnen slaan naar andere gemeenschappen.

Kalender

activiteiten van Madam Fortuna