Acte de présence

Sinds februari 2018 komt er een groep enthousiaste acteurs samen in Madam Fortuna om zich te verdiepen in ‘samen-spelen’. Ze ontwikkelen hun speldurf, leren essentiële vragen te stellen en hier artistiek vorm aan te geven. Dit alles gebeurt via improvisatietechnieken en onder begeleiding van ervaren coaches. Sinds september wordt er met de groep gewerkt aan enkele korte scenario’s. Alle thema’s worden aangedragen door de spelers en ontwikkelen zich op de speelvloer. Vanuit hun concrete spel ontstaan dan zelfgeschreven scenario’s.

Acte de présence is een labo-project waarin talenten van de spelers/theatermakers worden onderzocht en verder ontwikkeld. Een eerste presentatie vindt plaats in februari 2019. De spelergroep en hun begeleiders nodigen u daar graag op uit.

CREDITS
spelers: Reza Aghajeri, Zukisa Nante, Mehrdad Zara, Emilie Lagon, Oonark Klaes, Eva Verbeek, Andreas Nys, Daniel Selasi Djiss, Paula Kopczyck.
begeleiding spel en scenario: Bea van den Berg en Luk Nys

Madam Fortuna ontvangt hiervoor steun van Fameus – Fonds Talentontwikkeling en de Vlaamse Gemeenschap.