DE KARAVAAN – editie 2015

1 Speeldatum

  • 25-04-2015 20:00

    De Karavaan in concert in de Roma tijdens het ENTER festival!

Muziek! Professionele Roma en niet-Roma muzikanten vormen de motor van DE KARAVAAN. Een ontmoeting tussen jong en oud, tussen liefhebbers en professionelen, tussen Roma en niet-Roma. Maar ook! Een interstedelijke ontmoeting tussen Antwerpen, Gent en Brussel.

DE KARAVAAN is een duurzaam project en voortdurend in beweging. Door samenwerkingen aan te gaan met interstedelijke en internationale partners wil Madam Fortuna de situatie begrijpen van Roma in heel Europa. DE KARAVAAN is een reeks muzikale (en in de toekomst ook theatrale) ontmoetingen die de zoektocht naar een gemeenschappelijke ‘grensloze’ muziektaal centraal stellen.

i.s.m. Globe Aroma, Foyer (Brussel) ‘bij De Vieze Gasten, Opre Roma (Gent)

met steun van de Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen, district Borgerhout

Hoe DE KARAVAAN haar motoren startte …

In december 2010 werd Sait Sehersijan, toenmalig voorzitter van de Unie van de Roma Gemeenschap in België, geïnterviewd voor de documentaire ‘Bruto Stedelijk Geluk’.  De documentaire portretteert verschillende mensen uit de stad Antwerpen over ‘de betekenis, de goesting en het geluk’ van hun arbeid.

De documentaire werd gemaakt door  Madam Fortuna (o.l.v. de filmmakers Tinus Holthuis en Luk Nys). Vanuit deze ontmoeting is het muziekproject DE KARAVAAN ontstaan.

Sait Sehersijan vroeg aan de filmmakers van de documentaire om samen met de Unie van de Roma Gemeenschap een film te maken over de positie van de Roma-gemeenschap in Europa. Sait nam van bij de start van het project de rol van verzoener tussen de Roma gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap op zich. Sait spreekt uit het hart: hij is gepassioneerd en politiek geëngageerd. Maar bovenal: er was een klik met de filmmakers.

Hoe DE KARAVAAN een muziekproject werd …

DE KARAVAAN begon als filmproject, maar al snel groeide het idee om van start te gaan met een muziekproject dat Roma en niet-Roma muzikanten concreet zou samenbrengen via muziek. Muziek dient als middel om verschillende muzikanten (jong, oud, professioneel, amateur, Roma, niet-Roma) naar een gemeenschappelijke taal te doen zoeken. Elkaar al musicerend ontmoeten kan een positieve aanleiding vormen om ook zonder instrument een dialoog met elkaar aan te knopen en naar elkaar toe te groeien.

Antwerpen, Gent en Brussel zijn, niet toevallig, drie grootsteden waar de Roma gemeenschap sterk vertegenwoordigd is. In elke stad werd in het voorjaar van 2014 gestart met repetities. Elke stad richtte onder leiding van een Roma en een niet-Roma muzikant een eigen orkest/koor op. Onder andere Edwin Vanvinckenroye, Bert Bernaerts, Martin Balogh, Mattias Laga, Nicolas Hauzeur en Jo Zanders engageerden zich voor het project. Elke stad werkt aan een eigen repertoire, maar er staan ook interstedelijke repetities op het programma. De drie steden werkten samen toe naar een groot concert/feest in de Roma tijdens het ENTER festival op 25 april 2014.

Ook de film/documentaire is nog steeds in de maak. Documentairemaker Tinus Holthuis volgt het project op de voet.

Verwacht je in het voorjaar van 2016 alvast aan een nieuwe concertenreeks van DE KARAVAAN in Antwerpen, Gent en Brussel.

In het voorjaar van 2016 staat ook een debat op het programma om de problematiek rond de Roma en Europees Burgerschap onder de aandacht te brengen. Verder onderzoekt het debat de maatschappelijke slagkracht van participatieve kunst.

Waar DE KARAVAAN een verschilt wilt maken …

Madam Fortuna wilt met dit project meer inzicht en begrip genereren voor de immigratie van de vele Roma vanuit De Balkanlanden naar welvarende landen als Nederland, België en Duitsland. Pas als je weet waarom ze naar hier komen en wat de positie van de Roma in de thuislanden is, kun je de immigratie van de Roma een concrete plaats geven.

De problemen waarmee de Roma worden geconfronteerd moeten dan ook niet louter lokaal maar in Europees verband worden bekeken. Met dit project willen we een eerlijk beeld geven over de Roma: hun geschiedenis, de problemen en de succesverhalen.

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de Romagemeenschap en wordt breed door de Romagemeenschap binnen Europa gedragen. Het feit dat dit project mede door de Romagemeenschap, die vooralsnog als een besloten gemeenschap wordt gezien, geïnitieerd en mede gedragen wordt, maakt dit project uitzonderlijk.

(Teaser Tinus Holthuis)