DE KARAVAAN – editie 2016

6 Speeldata

 • 09-04-2016 20:00

  De Gentse muzikantengroep van DE KARAVAAN speelt Bij' De Vieze Gasten in Gent in het kader van Way2Roma

 • 08-05-2016 17:00

  De Antwerpse muzikantengroep van DE KARAVAAN speelt op de Terlopleinfeesten in Borgerhout

 • 15-05-2016 15:00

  De voltallige KARAVAAN speelt Bij' De Vieze Gasten in Gent

 • 04-06-2016 20:00

  De voltallige KARAVAAN speelt in Het Oude Badhuis in Antwerpen-Noord - tickets: het.oudebadhuis@stad.antwerpen.be of 03 292 60 00

 • 25-06-2016 20:00

  De voltallige KARAVAAN speelt op Plazey Festival in Brussel - GRATIS

 • 19-07-2016 19:00

  De voltallige KARAVAAN speelt op de Gentse Feesten, Sint-Jacobs - GRATIS

Een diverse groep muzikanten vormt de motor van DE KARAVAAN; Een interculturele ontmoeting tussen jong en oud, tussen liefhebbers en professionelen, met bijzondere aandacht voor samenwerking met de Romagemeenschap. Maar ook! Een interstedelijke ontmoeting tussen Antwerpen, Gent en Brussel.

Het interstedelijke muziekproject DE KARAVAAN brengt deelnemers uit Antwerpen, Gent en Brussel met elkaar in een muzikale dialoog. Muzikanten met zeer uiteenlopende achtergronden gaan samen op zoek naar een eigen stem; een eigen sound. In 2015 zorgde DE KARAVAAN voor een intense, unieke ontmoeting en samenwerking.

Voor de editie 2016 werken we in de drie steden verder aan een eigentijds, gemengd repertoire. Hier in Antwerpen wordt DE KARAVAAN muzikaal begeleid door Jokke Schreurs en Suhamet – Suki – Latifi, in Brussel door Nicolas Hauzeur en Jonas Mertens en in Gent door Wouter Vandenabeele en Martin Balogh. Op collectieve repetities wordt alles samengebracht tot een weerbarstig swingende interculturele muziekshow.

Kijk hier naar een trailer, geschoten op de collectieve repetitie Bij’ De Vieze Gasten in Gent op 28 februari:

© Katja Pire

DE KARAVAAN is een duurzaam project en voortdurend in beweging. Door samenwerkingen aan te gaan met interstedelijke en internationale partners wil Madam Fortuna de situatie begrijpen van Roma in heel Europa. DE KARAVAAN is een reeks muzikale (en in Brussel ook theatrale) ontmoetingen die de zoektocht naar een gemeenschappelijke ‘grensloze’ muziektaal centraal stellen.

Kom luisteren. Kom feesten!

i.s.m. Globe Aroma, Foyer (Brussel) ‘bij De Vieze Gasten, Opre Roma (Gent)

met steun van de Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen, district Borgerhout

Hoe DE KARAVAAN haar motoren startte …

In december 2010 werd Sait Sehersijan, toenmalig voorzitter van de Unie van de Roma Gemeenschap in België, geïnterviewd voor de documentaire ‘Bruto Stedelijk Geluk’.  De documentaire portretteert verschillende mensen uit de stad Antwerpen over ‘de betekenis, de goesting en het geluk’ van hun arbeid.

De documentaire werd gemaakt door  Madam Fortuna (o.l.v. de filmmakers Tinus Holthuis en Luk Nys). Vanuit deze ontmoeting is het muziekproject DE KARAVAAN ontstaan.

Sait Sehersijan vroeg aan de filmmakers van de documentaire om samen met de Unie van de Roma Gemeenschap een film te maken over de positie van de Romagemeenschap in Europa. Sait nam van bij de start van het project de rol van verzoener tussen de Romagemeenschap en de Vlaamse gemeenschap op zich. Sait spreekt uit het hart: hij is gepassioneerd en politiek geëngageerd. Maar bovenal: er was een klik met de filmmakers.

Hoe DE KARAVAAN een muziekproject werd …

DE KARAVAAN begon als filmproject, maar al snel groeide het idee om van start te gaan met een muziekproject dat Roma en niet-Roma muzikanten concreet zou samenbrengen via muziek. Muziek dient als middel om verschillende muzikanten (jong, oud, professioneel, amateur, Roma, niet-Roma) naar een gemeenschappelijke taal te doen zoeken. Elkaar al musicerend ontmoeten kan een positieve aanleiding vormen om ook zonder instrument een dialoog met elkaar aan te knopen en naar elkaar toe te groeien.

Antwerpen, Gent en Brussel zijn, niet toevallig, drie grootsteden waar de Roma gemeenschap sterk vertegenwoordigd is. In elke stad werd in het voorjaar van 2014 gestart met repetities. Elke stad richtte onder leiding van een Roma en een niet-Roma muzikant een eigen orkest/koor op. Onder andere Edwin Vanvinckenroye, Bert Bernaerts, Martin Balogh, Mattias Laga, Nicolas Hauzeur en Jo Zanders engageerden zich voor het project. Elke stad werkte aan een eigen repertoire, en er stonden ook interstedelijke repetities op het programma. De drie steden werkten samen toe naar een groot concert/feest in de Roma tijdens het ENTER festival op 25 april 2015.

Waar DE KARAVAAN een verschilt wil maken …

Madam Fortuna wil met dit project meer inzicht en begrip genereren voor de immigratie van de vele Roma vanuit De Balkanlanden naar welvarende landen als Nederland, België en Duitsland. Pas als je weet waarom ze naar hier komen en wat de positie van de Roma in de thuislanden is, kun je de immigratie van de Roma een concrete plaats geven.

De problemen waarmee de Roma worden geconfronteerd moeten dan ook niet louter lokaal maar in Europees verband worden bekeken. Met dit project willen we een eerlijk beeld geven over de Roma: hun geschiedenis, de problemen en de succesverhalen.

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de Romagemeenschap en wordt breed door de Romagemeenschap binnen Europa gedragen. Het feit dat dit project door de Romagemeenschap, die vooralsnog als een besloten gemeenschap wordt gezien, mede geïnitieerd en gedragen wordt, maakt dit project uitzonderlijk.